Collecte

 

 

De eerste collecte is voor Stichting De Hoop voor
het project Inloophuis: Een plek voor iedereen!
Er zijn veel mensen die dakloos zijn of die wel een
woning hebben, maar geen thuis. Mensen die
eenzaam zijn, soms ook in de war en verslaafd. Voor
hen is er het Inloophuis van De Hoop, in Dordrecht
en Vlissingen. Hier kunnen ze even op adem komen,
krijgen ze een kop koffie, thee en een maaltijd.
Maar vooral: een luisterend oor.
De tweede collecte is voor de kerk, ter bestrijding van de onkosten. Beide
collecten worden van harte aanbevolen! U kunt uw bijdrage in de collectezakken
deponeren, maar u mag ook de QR-code gebruiken, dan geeft u in één keer voor
beide doelen, de opbrengst zal gelijkmatig worden verdeeld.

U kunt uw bijdrage eenvoudig overmaken door de QR code te  scannen, of hier met Ideal. Ook is het mogelijk uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer: 

NL28 RABO 0351 9002 25 t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk. Vermeldt hierbij dat het een gift betreft voor de kerstnachtdienst.