Collecte

 

 

Vanuit Hervormd Krimpen is er in het achterliggende jaar een pioniersplek voor Arabischtaligen opgezet. De plek heet Bayt al Noer (Huis van Licht) en heeft een plek verworven in Krimpen a/d IJssel. Er is inmiddels een Marokkaanse evangeliste bevestigd. Het wil een plek zijn waar onder andere Syrische vluchtelingen in aanraking komen met de Bijbel of waar juist de christenen onder hen een eigen plek van samenkomst ontvangen. Voor dit project willen we in de Kerstnacht collecteren. Dat leek ons toepasselijk. De tweede collecte is voor de kerk, ter bestrijding van de onkosten.

U kunt uw bijdrage eenvoudig overmaken door de QR code te  scannen. Ook is het mogelijk uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer: 

NL28 RABO 0351 9002 25 t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk. Vermeldt hierbij dat het een gift betreft voor de kerstnachtdienst. 

 

>> Klik hier om eenvoudig te geven of hier met Ideal